Eigendom mutaties / overschrijven van uw paard

In het paspoort dat bij het paard hoort, staan de fokker en eigenaar vermeld. Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat een paard in het bezit van iemand anders komt. Wanneer u deze wijziging administratief wilt hebben vastgelegd kan dit, bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven, worden geregeld.

Als u een paard heeft gekocht dat in het bezit is van een paspoort uitgegeven door het Ned. Fjordenpaarden Stamboek dan kan deze ervoor zorgen dat het paard op uw naam wordt overgeschreven. Deze mutatie wordt dan verwerkt in het paardenpaspoort op de daarvoor bestemde hoofdstukken, dat verschilt per paspoort naargelang de druk. Daarvoor dient u het paardenpaspoort op te sturen naar het stamboekkantoor met een brief met uw gegevens, naam, adresgegevens en de mededeling dat u het paard graag op uw naam wilt laten overschrijven. (met kopie van de verkoopovereenkomst)

De kosten van een eigendomsmutatie bedragen voor leden € 32,50 of € 35,-voor paarden vanaf 2016 incl. stamboekkaart voor niet-leden € 106,50 (dit geld voor fjordenpaarden). Hiervoor krijgt u een rekening thuisgestuurd. Als de betaling bij ons binnen is wordt het paardenpaspoort zo spoedig mogelijk retour gezonden. Mocht u het aangetekend retour willen hebben dan betaald u € 8,40 extra. Als deze handelingen zijn verricht dan wordt de wijziging doorgevoerd naar de centrale databank voor paarden.

Paarden welke in uw bezit zijn geweest of waarvan u de fokker bent en niet zijn overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar, daar kunt U in de toekomst verantwoordelijk voor worden gehouden, U dient het volgende te doen:

U dient het paardenpaspoort op te zenden aan het Stamboek met het adres van de nieuwe eigenaar om het paard van uw naam af te melden, anders blijft het paard altijd op uw naam staan. Omdat het paard vervoerd dient te worden kunt u dan een vrijwaringsbewijs c.q. tijdelijk document ontvangen op grond van art. 14, lid 3 van de EU verordening EG/504/2008 en artikel 10, lid 3 van de verordening Identificatie en Registratie van paardachtigen (PVV 2009). Met dit tijdelijke document kunt u het paard vervoeren en ondertussen kan op het stamboekkantoor het paardenpaspoort worden overgeschreven op de nieuwe naam. Dit document is 45 dagen geldig.

Elke maand d.w.z. 12 x per jaar, moeten de wijzigingen worden doorgegeven aan de Centrale Databank voor paarden, hierbij zitten ook uw paarden.

Mocht het paard dood gaan of worden geslacht dan moeten het stamboek altijd het paardenpaspoort terug hebben, om zo het paard te kunnen afmelden op de Centrale databank.

Deze regel is omdat onze administratie vollediger moet worden en ook niet leden moeten aangeven waar de paarden verblijven.