DNA-test

Dit onderzoek is voor alle paarden die na 01 januari 1994 geboren zijn, als u dit paard wanneer het 3-jaar of ouder is, in het "grote" stamboek wil laten opnemen.
Mocht u uw paard willen opgeven voor een premiekeuring en/of stamboekkeuring, maar het DNA-onderzoek is nog niet verricht dan dient dit voor deelename aan de keuring gedaan te worden. Om aan de keuring te kunnen deelnemen, dient u namelijk een DNA-certificaat te hebben.

Dit afstammingsonderzoek wordt uitgevoerd door middel van een DNA-test. Bij het DNA-onderzoek wordt de samenstelling van de DNA-markers van het paard getoetst aan;
• Het DNA-patroon van de vader.
• Het DNA-patroon van de moeder.
• Het DNA-patroon van de moeder wordt getoetst aan het patroon van haar vader.

De volgende gegevens kunnen door ons nagekeken worden voorafgaande aan het onderzoek:
• De moeder van uw paard is wel / niet DNA-onderzocht. (indien dit niet het geval is moet dit ook gedaan worden)
• Er is wel / geen haar van de moeder van uw paard aanwezig.
• Er is wel/ geen haar van uw paard.

Mochten bovenstaande zaken niet in orde zijn dan verzoeken wij U contact op te nemen met secretariaat van het stamboek om een en ander te kunnen regelen.

Als bovenstaande zaken wel in orde zijn dan kunt u de DNA-test voor uw paard aanvragen door overmaking van € 46,- incl. BTW op het banknummer van het stamboek, onder vermelding van DNA-test met het levensnummer van het betreffende paard.
U dient er rekening mee te houden dat het minimaal 2 maanden kan duren voor de uitslag bekend is.

Van deze uitslag krijgt u bericht middels een stickervel wat u in het paardenpaspoort moet plakken.

Wij hopen u hiermede van dienst te zijn geweest.