• Span Belfjor
 • 55 jaar 46-070810[1]
 • 1969364_238310979704984_1826714630_n
 • 18980025
 • achterkant herfst 2007
 • achterkant tandem
 • agar2
 • balony
 • Celine met Ybora in het IJsselmeer
 • Coby met Nosey
 • DSC_0738
 • Foto-133
 • Foto550-RLMBC7S8[1]
 • Marga ondergaande zon
 • mindy z 2 dr
 • P1180075
 • pushball3
 • raingard
 • Rinske Hol
 • roosje Theo makker
 • sbb
 • Sevenum Evite 1
 • Sevenum geke 2
 • SLIKKEN
 • sophie3
 • Texel marathon
 • voorkant winter
 • voorkant
Koewacht 06-03-2017
Fjorden vereniging “ZEELAND “
Hiermede nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de fjorden vereniging “ZEELAND” donderdag 30 maart a.s. om 19.30 uur
LET OP
De vergadering zal plaatsvinden bij Manege Stal Vermeu Plattendijk 3 4451 RA Heinkenszand tel. Manege 06 27444905
We hopen U weer in grote getalen te mogen ontmoeten.
AGENDA
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering ( 31 maart 2016 )
 4. Financieel verslag en verslag kascommissie ( Dhr. G. Herwig & Dhr. Geljon ) benoeming nieuw kascommissie lid( i.p.v. Dhr. Geljon )
 5. Bestuursverkiezing, Marieke Franken is aftredend en herkiesbaar.
 6. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering bij de secretaris schriftelijk worden ingediend voorzien van minimaal 3 handtekeningen van stemgerechtigde leden
 7. Zeeuwse dag van het paard 24 juni te Oosterland.
 8. Rondvraag
 9. Financieel verslag zal op de vergadering samen met de notulen van 2016 uitgedeeld worden.
Na de vergadering kunnen we de foto’s bekijken van de slikken van Flakee en wat napraten maar niet te lang want de Dames wachten in de bak.
Namens het bestuur, De secretaris, J. Hart
Na het bekijken van de foto’s krijgen we in de binnenbak uitleg over het “ gebruik aan de lange lijnen “ dit aan de hand van 3a’4 Fjorden indien U hieraan wenst deel te nemen zo snel mogelijk opgeven graag, de eerste 4 zijn automatisch geselecteerd, tevens is het gemakkelijk dat er 1 persoon extra aanwezig is om de pony vast te houden. Na de uitleg zult U ook genoeg vragen kunnen stellen.
Daar deze dames van ver komen hebben we de aanvangstijd eenmalig vervroegd.
Contact via    0114-361892 Fred Broos